Прелиминарни резултати пријемног испита за упис у одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику за школску 2020/21. годину