Административно особље

Тања Голијанин
Секретар школеТања Голијанин
Зорица Луковић
Шеф рачуноводства Зорица Луковић
Весна Антонијевић
Референт за правне, кадровске и административне пословеВесна Антонијевић
Бојана Алексић
Референт за рачуноводствене и финансијске пословеБојана Алексић
Александар Петровић
Референт за правне, кадровске и административне пословеАлександар Петровић
Јасмина Девеџић
Референт за правне, кадровске и административне пословеЈасмина Девеџић
cta-logo

Прва гимназија у Србији

Сајзнај више